– Jak zostać uczestnikiem?

W zajęciach rehabilitacyjnych naszego ośrodka osoby uczestniczą na podstawie decyzji Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmku. Osoby, które potrzebują wsparcia i pomocy w pokonywaniu własnych trudności mogą zgłaszać chęć uczestnictwa w terapii swojemu lekarzowi psychiatrze, pracownikom Środowiskowego Domu Samopomocy – Pobyt Dzienny A w Chełmku w godzinach pracy Domu lub pracownikom socjalnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Najprościej to:

  • Poprosić swojego lekarza psychiatrę o skierowanie do ŚDS
  • Ze skierowaniem udać się do Kierownika naszego Domu
  • Od momentu przyjęcia do ŚDS uczestniczyć systematycznie w terapii
Back to top